กิจกรรมพิธีเปิด
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เขตพื้นที่ ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน ครู
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประุชุม
โรงเรียนชุมชนชุมแพ โดยลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
เป็นต้นไป
 
วันอังคาร ที่ 06 ตุลาคม 2558 เวลา 19:29 น.