ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องแซง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน