ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมแพวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน