ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 64.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  
17 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน