ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 70.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกุง หินลาด โคกเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 62.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 52.25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต 5 48 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 40.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 24 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน