ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน