ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน