ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไชยสอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน