ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.01 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลธิดารัตน์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
9 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน