ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านศาลาดิน สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน