ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 96.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.34 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.99 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.49 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน