ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนท่ากุญชร สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านไชยสอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน