ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน