ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.71 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.02 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.93 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.68 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.37 เงิน 5  
6 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.27 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.79 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.99 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.93 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.76 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 65.16 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.70 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.41 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60.22 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 49.60 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 36.13 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 22.84 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน