ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.25 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน