ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.28 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 10  
12 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน