ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.46 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.89 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.34 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.88 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.68 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 68.03 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 63.18 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 62.53 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 52.55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 50.55 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน