ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69.69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68.84 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.87 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 65.76 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 64.85 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 61.55 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 58.71 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 57.40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านพระบาท สพป. ขอนแก่น เขต 5 57.06 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 56.84 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 56.84 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 56.49 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 56.09 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 52.68 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 47.91 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน