ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92.75 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.75 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน