ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน