ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน