ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน