ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน