ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องสมอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระบาท สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน