ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระบาท สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
6 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน