ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน