ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน