ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน