ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน