ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลิงแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน