ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน