ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน