ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน