ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน