ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านไชยสอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน