ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าน สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน