ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
17 โรงเรียนท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน