ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.66 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน