ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
10 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน