ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหอย "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน