ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน