ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน