ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านยอดห้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน