ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน