ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
17 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน