ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.50 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.25 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพระบาท สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน