ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหว้าทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน