ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.60 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76.40 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.80 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน