ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน