ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
สถานที่แข่งขัน ศูนย์เครือข่ายชุมแพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  
10 โรงเรียนอนุบาลศุภมน สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน